ANKÜSAM Yayın No. 2 – Bakla Tepe Geç Tunç Çağı Mezarları

ANKÜSAM Publication No. 2 – Late Bronze Age Graves at Bakla Tepe

 

 

A. Aykurt, H. Erkanal ve Y. S. Erdal’ın katkılarıyla, Bakla Tepe Geç Tunç Çağı Mezarları. Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara. 2017.

A. Aykurt, H. Erkanal with contributions of Y. S. Erdal, Late Bronze Age Graves of Bakla Tepe. Ankara University Press. Ankara. 2017.

 

Kitap, Bakla Tepe – İzmir’de açığa çıkarılan Geç Tunç Çağı’na tarihlenen oda mezar ve pithos mezarlarının son yayınını içermektedir. Bu kalıntılar 1995 – 2001 yılları arasında İzmir Arkeoloji Müzesi ve Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın başkanlığında yürütülen İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi (IRERP) tarafından gerçekleştirilen Tahtalı Barajı Kurtarma Kazıları çerçevesinde açığa çıkarılmıştır.

The monograph includes the publication of the Late Bronze Age built chamber tomb and other pithos burials dating to the Late Bronze Age at Bakla Tepe, İzmir. The excavation of these features were conducted between the years 1995 and 2001 within the course of the Tahtalı Dam Rescue Project in a collaboration of İzmir Archaeological Museum and Izmir Region Excavations and Research Project (IRERP) headed by Prof. Dr. Hayat Erkanal.