Değerli Bilim İnsanı,

16-17 Kasım 2017 tarihlerinde 20. Düzenlenecek olan Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı’nda sizi aramızda görmekten büyük onur duyacağız.  Bilimsel çalışmalarınızı izlemeyi ve dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bildiri kitabının zamanında basılabilmesi için makale haline getirilmiş bildirilerin gönderilmesi için son tarih olarak 30 Ekim belirlendi. Bu tarihten önce, ekte yer alan yazım kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğunuz makalenizi beklediğimizi bildirir,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

SBT 2017 programı 10 Ekim 2017 tarihinde sayfamızda yayımlanacaktır. Ulaşım ve konaklama bilgilerine de bu tarih itibari ile ulaşabilirsiniz.

Katılım için davet mektubu gerekli ise lütfen talep ediniz.

 

SBT 2017 YAZIM KURALLARI

 1. Yayın dili Türkçe veya İngilizce’dir.
 2. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özetlerin her biri 300 kelimeyi geçmemelidir.
 3. Özetin altında 5 adet Türkçe / İngilizce anahtar kelime yazılmalıdır.
 4. Makale özgün olmalı ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 5. İstenir ise makaleler çift dilli olarak verilebilir.
 6. Kağıt boyutu A4, sayfa yapısı olarak üst: 4, alt:3, sol:3, sağ: 2cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı tipi: Times New Roman, metin içi 12 punto, dipnot: 9 punto, satır aralığı: Tek olarak ayarlanmalıdır.
 7. Makalenin başlığı kısa, anlaşılır ve içerikle uyum içerisinde olmalıdır.
 8. Yazar adı / adları ana başlığın sol alt köşesinde verilmeli iletişim bilgileri sayfa sonunda belirtilmelidir.
 9. Makale Özet / Abstract, Giriş, Araştırma Bulguları ve Tartışmalar, Sonuç, Kaynakçalar ve Levhalar halinde sıralanmalıdır. Makalenin ana başlığı sayfa ortasında Özet / Abstract ve diğer bölüm başlıkları bölüm başlarında sola yaslı, küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Alt başlıklar bölüm başlığın altında bir girme yapılarak küçük harflerle yazılmalıdır.
 10. Makalede kullanılacak her türlü görsel ile ilgili bilgiler (fotoğraf, harita, tablo, şekil, grafik vb. ) makalenin sonunda verilmelidir.
 11. Levhalarda kullanılacak çizim ve görsellerin yayınlanabilir çözünülürlükte, en az 300 dpi olarak Jpeg / tiff formatında olması gerekmektedir.
 12. Makalede kaynaklara yapılan göndermeler dipnot sistemi ile olmalı metin içinde kaynağa/kaynaklara gönderme yapılmamalıdır.
 13. Dipnotlar ilk sayfadan başlayarak sayfa altında gösterilmelidir.
 14. Makale için dipnot: tek isimli yazarlı olan için yazar soyadı basım yılı ve sayfa numarası (Erkanal 2015, 422., İki isimli yazarlı olan için Erkanal-Şahoğlu 2015, 323., üç ve daha fazla yazarlı olanlar için Erkanal ve diğ. 1998, 232.
 15. Makalenin kaynakçada gösterilmesi: Erkanal 1998, H. Erkanal, “1996 Liman Tepe Kazıları”, XIX Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, 233-246.
 16. Elektronik kaynaklar için yayının tam adresi künyesi ve erişim tarihi belirtilmelidir.

 

POSTER SUNUMLAR

Poster sunumların yayın ilkeleri sözlü sunumlarla aynıdır. Hazırlanacak posterler 90 x 60 cm boyutlarında olup sempozyuma basılı ve asılmaya hazır halde getirilmelidir.