20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı

Urla / İzmir, 16-17 Kasım 2017

    SBT 2017

 

       BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Hayat ERKANAL (Ankara Üniversitesi)

E-Posta: erkanal@humanity.ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi

Denizli Mah. Harbiye Cad. No. 2, Çeşmealtı – Urla / İzmir

————————————————————————————————

Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU (Ankara Üniversitesi)

E-Posta: sahoglu@ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06100 Sıhhiye / Ankara

————————————————————————————————

Prof. Dr. Cengiz METİN (Ege Üniversitesi)

E-Posta: cengiz.metin@ege.edu.tr

Adres: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir

————————————————————————————————

Prof. Dr. Hasan HÜSEYİN ATAR (Ankara Üniversitesi)

E-Posta: atar@agri.ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi

Denizli Mah. Harbiye Cad. No. 2, Çeşmealtı – Urla / İzmir.

————————————————————————————————

Prof. Dr. Altan LÖK (Ege Üniversitesi)

E-Posta: altan.lok@ege.edu.tr

Adres: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir

————————————————————————————————

Prof. Dr. Musa KADIOĞLU (Ankara Üniversitesi)

E-Posta: kadioglu@humanity.ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06100 Sıhhiye / Ankara

———————————————————————————————

Prof. Dr. Alp CAN (Ankara Üniversitesi)

E-Posta: alpcan@medicine.ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Dekanlık Binası, 06100 Sıhhiye / Ankara

————————————————————————————————

 

Prof. Dr. Hakan KARAN (Ankara Üniversitesi)

E-Posta: karan@ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cebeci Kampüsü, TR-06590, Çankaya/Ankara

————————————————————————————————

Prof. Dr. Ufuk KOCABAŞ (İstanbul Üniversitesi)

E-Posta: ufukkocabas@gmail.com

Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

————————————————————————————————

Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL (Ege Üniversitesi)

E-Posta: ahmet.kaan.senol@ege.edu.tr

Adres: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova / İzmir

————————————————————————————————

Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU (İstanbul Üniversitesi)

E-Posta: astoklu@istanbul.edu.tr

Adres: Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD İstanbul Tıp Fakültesi 34393 Çapa-İstanbul

————————————————————————————————

Prof. Dr. Antanas KONTAUTAS (Klaipeda Üniversitesi)

E- Posta: antanas.kontautas@ku.lt

Adres: Klaipeda University, Klaipėda, Litvanya

———————————————————————————————

Prof. Dr. Farhat Jabeen (Government College Üniversitesi)

E- Posta: farjabeen2004@yahoo.co.in

Address: Government College University, Faisalabad, Pakistan.

————————————————————————————————

Doç. Dr. F. Ozan DÜZBASTILAR (Ege Üniversitesi)

E-Posta: f.ozan.duzbastilar@ege.edu.tr

Adres: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir

————————————————————————————————

Doç. Dr. Emre KESKİN (Ankara Üniversitesi)

E-posta: keskin@ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Dışkapı kampusu, Altındağ / Ankara

———————————————————————————————–

Doç. Dr. A. Harun ÖZDAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

E-Posta: harun.ozdas@deu.edu.tr

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Haydar Aliyev Bul. No:100 35430 İnciraltı / İzmir

————————————————————————————————

Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN – ORBAY (Ankara Üniversitesi)

E-Posta: akalin@ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 06100 Sıhhiye / Ankara

———————————————————————————————–

Doç. Dr. Joseph I. BOYCE (McMaster Üniversitesi)

E-posta: boycej@mcmaster.ca

Adres: McMaster University, School of Geography & Earth Sciences, Toronto / Kanada

————————————————————————————————

Doç.  Dr. Rita JANKAUSKIENE (Klaipeda Üniversitesi)

E-Posta: Rita.Jankauskiene@ku.lt

Adres: Klaipeda Üniversitesi, Klaipėda, Litvanya

————————————————————————————————

Dr. Beverly GOODMAN (Haifa Üniversitesi)

E-Posta: bgoodman@univ.haifa.ac.il

Adres: Haifa University,  Department of Marine Geosciences, Haifa / Israel

———————————————————————————————–

Yrd. Doç. Dr. İrfan TUĞCU (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

E-Posta: irfantugcu@osmaniye.edu.tr

Adres: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 80000 Fakıuşağı Yerleşkesi / Osmaniye

———————————————————————————————–

Dr. Matthew HARPSTER (Koç Üniversitesi)

E-Posta: mharpster16@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstiklal Caddesi No. 181, Merkez Han, 34433, Beyoğlu / İstanbul

————————————————————————————————

Uz. Dr. Nihal GÜNEŞ ÇEVİK (İzmir Bozyaka Eğ. ve Araş. Has.)

E-Posta: nihalgunescevik@gmail.com

Adres: İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

———————————————————————————————–

Michaela REINFELD (Köln Üniversitesi)

E-posta: michaelareinfeld@yahoo.de

Adres: University of Cologne Archäologisches Institut Albertus-Magnus-Platz D-50923 Köln/ Almanya

———————————————————————————————–