Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) ve Çeşme Arkeoloji Müzesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri yeni bir arkeolojik kazı İzmir – Karaburun’da başladı!

Kömür Burnu isimli merkezde sürdürülen kurtarma kazıları, özellikle Geç Tunç Çağı’na ait tahrip edilmiş mezarların tespiti ve dokümantasyonu üzerine yoğunlaşıyor. Bu yeni kazı ile birlikte, İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi (IRERP) kapsamında İzmir Bölgesinde yürütülen arkeolojik kazı sayısı altıya yükselmiştir.