İzmir İli, Karaburun İlçesi’nde yer alan Kömür Burnu’nda 2018 yılından bu yana Çeşme Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Mustafa V. Kaç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM)’ın birlikte yürüttüğü kurtarma kazılarında Geç Tunç Çağı’na tarihlenen bir mezarlık alanı kazılmıştır. 2018 yılı kazılarında tahrip olmuş durumda 8 adet farklı tipte mezar açığa çıkarılmıştır. Geç Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’ya özgü ve Miken etkili mezarlar ve buluntuların bir arada ele geçtiği mezarlık, Batı Anadolu’nun Geç Tunç Çağı’ndaki sosyo kültürel karakteri hakında önemli bilgiler sunma potansiyeli olan bir merkezdir. Arkeolojik çalışmalara 2019 yılında da devam edilecektir.