1999 yılında Antalya’da gerçekleştirilen bir toplantının sonrasında geliştirilen bir proje çerçevesinde, Ankara Üniversitesi ile Haifa Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmaların yapılması konusunda anlaşmaya varılmış ve 2000 – 2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi – Haifa Üniversitesi Ortak Projesi çerçevesinde Liman Tepe sualtı kazıları gerçekleştirilmiştir. Liman Tepe/Klazomenai’nin sualtında kalmış M.Ö. 4. yy ve M.Ö. 6. yy liman tesislerinin kazısının yapıldığı bu çalışmalar aynı zamanda Türkiye’de gerçekleştirilen ilk sualtı liman kazısını da oluşturmaktadır. Ankara Üniversitesi–Haifa Üniversitesi ortak çalışma dönemi kazılarının sonuçları günümüzde yayına hazırlık aşamasındadır. 2007 yılından itibaren sualtı kazıları Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) tarafından koordine edilen bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

havafoto