Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne  (ANKÜSAM) ait küçük araştırma teknesi ANKÜ, 2019 yılı yaz aylarında Merkez koordinatörlüğünde yürütülen Liman Tepe su altı kazı ve arkeolojik araştırmalarında kullanıldıktan sonra yıllık bakımı için karaya çekildi.