ANKÜSAM koordinatörlüğünde Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu Başkanlığı’nda yürütülen Çeşme – Bağlararası Kazıları, Temmuz ayından bu yana devam etmektedir!

Ankara Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Salzburg Üniversitesi’nden, öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan bir ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında, M.Ö. 2. Bin Yerleşimindeki kazılara yoğunlaşılmıştır. 2015 yılından bu yana devam eden M.Ö. 2. Bin tekstil aletlerinin değerlendirilmesi çalışmaları bu yıl, Çeşme Arkeoloji Müzesi’ndeki eserlerin de çalışılması ile son aşamaya gelmiştir. Ege ve Katip Çelebi Üniversiteleri ile işbirliği içerisinde yürütülen Paleo-Coğrafya araştırmaları da Eylül 2017 ayı içerisinde tamamlanmıştır. Anadolu ve Ege kültürlerinin buluştuğu en önemli yerleşmelerden biri olan Bağlararası, özellikle Anadolu ile Girit Minos kültürlerinin M.Ö. 2. Bin’deki etkileşimleri hakkında önemli bilgiler vermeye başlamıştır. Bu merkezdeki kazılar 2018 yılında da devam edecektir.