Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve Araştırmalar Projesi (118K263)

Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve Araştırmalar Projesi, Liman Tepe kara ve su altı çalışmaları,

Çeşme Bağlararası Kazıları ve disiplinler arası alt araştırmalardan oluşmaktadır. Proje çerçevesinde

Kalkolitik Çağ’dan Geç Tunç sonuna kadar Urla Yarımadası’nın sosyo-ekonomik, politik ve kültürel

gelişimi ortaya konularak, bölgenin çevre kültür bölgeleri ile olan dinamik ilişkilerinin anlaşılması

amaçlanmıştır. Kazı ve araştırmalarda, Anadolu kültürlerinin Ege kültürleri üzerindeki ağırlığı somut

verilerle ortaya konmuş ve gelecekte yürütülecek bilimsel çalışmalar için de altyapı olanakları

sağlanmıştır.

 

Proje Üyeleri

Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU

Prof. Dr. Hayat ERKANAL

Prof. Dr. Michal Arzty HİLLEL

Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın ORBAY

Doç. Dr. Joseph Ian BOYCE

Yrd. Doç. Dr. Neyir KOLANKAYA

page0191 page0190